Terug

MIddelbabbel

26/02/2016 18:30 tot 20:30 - Activiteiten

Hoe laten we de oudsten van de school & hun ouders kennis maken met het middelbaar ?
Onze ex- Boomhutters van het 1ste en 2de middelbaar (en hun ouders) komen vertellen over hun ervaringen in het middelbaar. De kinderen van het 6de bereiden op voorhand (in klas) hun vragen voor en kunnen deze dan stellen tijdens een panelgesprekje.
Ook de OUDERS kunnen ervaringen uitwisselen met ouders van het middelbaar.  Dit kan terwijl de kinderen in gesprek zijn.
Na de panelgesprekjes houden we een frietenbak! We zitten dan allemaal gezellig samen en kunnen wat bijkletsen.