Terug

map levensbeschouwing

Beste verantwoordelijke(n),
Wij hebben de map levensbeschouwing met uw oogappel meegegeven. Zo kunt u, tijdens de komende vakantie de bundels rustig inkijken en waar nodig ondertekenen.
Gelieve te zorgen dat de map en alle bundels na de paasvakantie terug op school zijn zodat wij deze, bij inspectiebezoek, kunnen voorleggen.
Op het einde van dit schooljaar krijgt iedereen zijn/haar map definitief mee.
Met vriendelijke groeten,
Eldjarn en Jean

@ map godsdienst: het paasboekje én het paasdoekrantje mag thuis gehouden worden