Terug

Rode lijn in de heen- en weermappen

Tijdens verschillende overlegmomenten hebben we samen met de leerkrachten van het lager een meer duidelijke lijn gebracht in de heen- en weermappen zodat ouders thuis en de leerlingen zelf de map makkelijker zouden begrijpen. We kiezen in het vervolg voor een duidelijker weekschema met een visueel sterker onderscheid tussen les- en pauzemomenten. Bij de huistaken kiezen we in de toekomst bij iedereen voor de verwoording 'maandag doe ik:' waarbij het huiswerk van maandag genoteerd staat. Daarnaast blijven we kiezen dat het overzicht van de weekplanning bij de eerste graad op de voorkant staat omdat de kinderen dit dagelijks moeten aanvullen. In de tweede graad komen de huistaken op de voorkant omdat de huistaken een belangrijkere rol krijgen in het leren waardoor we investeren in zelfstandig de huiswerkplanning te gebruiken. Bij de derde graad werken de leerlingen met de weekplanningen per trimester zodat de leerlingen taken op langere termijn leren plannen.