Terug

Aan alle RKG-tjes

Vanaf 27 november 2016 bidden Nederlandse en Vlaamse katholieken een gemeenschappelijke versie van het Onzevader. Mocht u dit gebed (eventueel vanuit uw kindertijd) kennen, dan vindt u hier de nieuwe tekst, met in cursief de wijzigingen voor Vlaanderen.

* Onze Vader, die in de hemel zijt,
* uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
* op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
* zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
* en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.