Sport

Anne-Sophie en Isabelle

Kalender

Januari

Di 26 jan.
20u00 - 21u00
Klasoverleg 1ste graad
Do 28 jan.
20u00 - 21u00
Klasoverleg 2de kleuter
Hele dag
Zwemmen Annelies - Lieselot - Evy
Vr 29 jan.
Hele dag
Klein forum lager

Februari

Wo 03 feb.
Hele dag
Werkwinkel lagere
Do 04 feb.
20u00 - 21u00
Klasoverleg 3de graad
Vr 05 feb.
Hele dag
Klein forum kleuter
Hele dag
Zwemmen 1ste kleuter
Za 06 feb.
10u00 - 12u00
Info - ochtend
Wo 10 feb.
Hele dag
Proefmoment peuters
Do 11 feb.
Hele dag
Zwemmen Sofie - Stijn - Martine
Vr 12 feb.
Hele dag
Carnaval
Ma 15 feb.
Hele dag
Krokusvakantie
Di 23 feb.
20u00 - 21u00
Klasoverleg peuters
Do 25 feb.
Hele dag
Zwemmen Annelies - Lieselot - Evy

Maart

Vr 05 maa.
Hele dag
Zwemmen 2de kleuter
Do 11 maa.
Hele dag
Zwemmen Sofie - Stijn - Martine
Vr 12 maa.
Hele dag
Klein forum lager
Wo 17 maa.
Hele dag
Grootouderontbijt
Do 18 maa.
Hele dag
Honkietonkie 1ste graad
Vr 19 maa.
Hele dag
Groot forum
18u00 - 20u00
Middelbabbel 6de leerjaar
Hele dag
Zwemmen 1ste kleuter
Za 20 maa.
Hele dag
Spaghettifuif
Do 25 maa.
Hele dag
Zwemmen Annelies - Lieselot - Evy
Za 27 maa.
Hele dag
Lentewerkdag
Di 30 maa.
Hele dag
Sportdag lager
Wo 31 maa.
Hele dag
Proefmoment peuters

April

Do 01 apr.
Hele dag
Ik-ben-ik boekje
Vr 02 apr.
Hele dag
Paasontbijt
Hele dag
Zwemmen 2de kleuter
Vr 02 apr.
Hele dag
Paasontbijt
Hele dag
Zwemmen 2de kleuter
Ma 05 apr.
Hele dag
Paasvakantie
Ma 19 apr.
Hele dag
Verkeersweek
Do 22 apr.
Hele dag
Brevetzwemmen Sofie - Stijn - Martine
Zo 25 apr.
Hele dag
Rommelmarkt
Di 27 apr.
Hele dag
Camping De Boomhut 2de en 3de graad
Hele dag
Rollebolle 2de en 3de kleuter
Hele dag
Voetbaltornooi der Freinetscholen (lagere)
Vr 30 apr.
Hele dag
Zwemmen 1ste kleuter

Mei

Za 01 mei
Hele dag
Groeifeest 1ste leerjaar
Ma 03 mei
Hele dag
Pedagogische studiedag
Do 06 mei
Hele dag
Brevetzwemmen Annelies - Lieselot - Evy
Hele dag
Spring in 't rond en sport met Danone 3de graad
Zo 09 mei
Hele dag
Moederdag
Ma 10 mei
Hele dag
Beroependag 6de leerjaar
Hele dag
Kamp 1ste graad
Wo 12 mei
Hele dag
Vrije dag
Do 13 mei
Hele dag
VRIJ Hemelvaart
Vr 14 mei
Hele dag
VRIJ Hemelvaart
Do 20 mei
Hele dag
Zwemmen Sofie - Stijn - Martine
Vr 21 mei
Hele dag
Groot forum
Ma 24 mei
Hele dag
Pinkstermaandag
Vr 28 mei
Hele dag
Zwemmen 2de kleuter
Za 29 mei
Hele dag
SCHOOLFEEST 20 + 1 jaar
Ma 31 mei
Hele dag
Vrije dag

Juni

Do 03 jun.
Hele dag
Zwemmen Annelies - Lieselot - Evy
Wo 09 jun.
Hele dag
Toetsenweek lagere
Vr 11 jun.
Hele dag
Zwemmen 1ste kleuter
Do 17 jun.
Hele dag
Tropisch zwemmen Sofie - Stijn - Martine
Ma 21 jun.
Hele dag
Ik-ben-ik boekjes en groeiboekjes
Wo 23 jun.
Hele dag
Individuele gesprekken
Do 24 jun.
Hele dag
12-jarigenkamp
Hele dag
Zwemmen Annelies - Lieselot - Evy
Do 24 jun.
Hele dag
12-jarigenkamp
Hele dag
Zwemmen Annelies - Lieselot - Evy
Vr 25 jun.
Hele dag
12-jarigenfeest
Hele dag
Zwemmen 2de kleuter
Vr 25 jun.
Hele dag
12-jarigenfeest
Hele dag
Zwemmen 2de kleuter
Wo 30 jun.
Hele dag
Eindforum