Over onze school

Kinderen willen natuurlijk leren, levend leren. 

Dit is het grote idee van het Freinetonderwijs. In 'De Boomhut' zijn de ervaringen en de interesses van de kinderen heel vaak het vertrekpunt van wat moet worden geleerd. Wat kinderen zelf aanbrengen, wordt ingepast in het dagelijkse werk. Hierdoor blijft leren voor hen aantrekkelijk en boeiend. Dit gebeurt met respect voor de eigenheid en het tempo van het kind. Kinderen worden gestimuleerd tot initiatief nemen, zelfstandig werken en verantwoordelijkheid dragen.

De Boomhut hecht belang aan de totale ontwikkeling van kinderen. De sociaal-emotionele en motorische vaardigheden zijn minstens zo belangrijk als de cognitieve. We putten uit Freinettechnieken, volgen grotendeels Freinets gedachtengoed, maar zijn niet bang onze eigen weg te gaan. We houden er dan ook een eigen visie op onderwijs op na met respect voor de ontwikkelingsdoelen en eindtermen.
Aan de hand van Freinettechnieken wordt dit concreet aangepakt.