Info

update: donderdag 20 februari 2020
 

Inschrijvingsprocedure voor schooljaar 2020-2021: DIGITAAL AANMELDEN
Nieuwe inschrijvingen (peuterklas) = geboortejaar 2018 
VRIJE PLAATSEN na voorrangsperiodes: 11 

Concreet vrije plaatsen geboortejaar 2018:
- 2 plaatsen op basis van domicilieadres - schooladres
- 9 plaatsen via loting

 

Beste geïnteresseerden,


De Boomhut werkt met een 'digitale aanmelding'. 
Concreet wil dat zeggen dat ouders bij ons niet hoeven te kamperen en digitaal kunnen aanmelden. 

De start van de aanmelding voor jouw kind (alle geboortejaren) kan vanaf 2 maart 2020.
We ronden de aanmeldingsperiode af op 31 maart 2020. 

Deze aanmeldigen gebeuren NIET volgens chronologie. Dat wil zeggen dat je niet hoeft te zorgen dat je als eerste het digitaal document hebt ingevuld.
Iedereen maakt evenveel kans. 
Vb.: vul je nu in op 2 maart of op 13 maart => maakt geen verschil uit.

Na 31 maart 2020 kan je het document niet meer invullen. 
In deze periode gaan we na wie en hoeveel mensen hebben ingevuld. Hieruit vertrekken we om de beschikbare plaatsen te verdelen. 


Hoe gebeurt de toewijzing van de plaatsen nu precies? 


1. Indien er geen plaatsten in het desbetreffende geboortejaar ter beschikking zijn, zul je hiervan een melding ontvangen. 
2. Indien er wel plaatsen ter beschikking zijn, gebeurt de toewijzing volgens een verdeelmechanisme op basis van 2 criteria:
- 20% van de vrije plaatsen worden toegewezen op basis van afstand domicilieadres - schooladres (de mensen die het dichtst wonen hebben voorrang)
- 80% van de vrije plaatsen worden toegewezen op basis van toeval (loting)

De dubbele contingentering blijft voor het basisonderwijs behouden als middel om een evenwichtige sociale mix te garanderen. 

Er komt in heel Vlaanderen en Brussel één tijdslijn voor aanmeldende basisscholen.
De huidige voorrangsregels blijven wel behouden. 
Dit betekent dat broers en zussen en kinderen van personeel voorrang krijgen en dat de dubbele contingentering (twee lijsten van leerlingen, een groep van kwetsbare en een groep van niet-kwetsbare leerlingen) voor een evenwichtige sociale mix zorgt.

 

schooljaar aanmelden 2019 - 2020
schooljaar waarvoor
wordt ingeschreven
2020 - 2021

voorrang broers en zussen
en kinderen personeel
geboortejaar 2018

januari
start aanmeldingen
(aanmeldingsprocedure)
2 maart 2020 tot
31 maart 2020
verwerkingsperiode 1 april tot 24 april 2020
datum bekendmaking
resultaat = 2de week 
na paasvakantie
30 april 2020
periode verzilveren ticket 4 mei 2020 tot 
26 mei 2020

start inschrijvingen voor
de resterende plaatsen

29 mei 2020

 

Een leerling die zich niet ingeschreven heeft in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, is zijn voorrang kwijt.
De leerling kan zich nog wel inschrijven in de vrije inschrijvingsperiode.


De inschrijvingen worden chronologisch genoteerd in speciaal daarvoor voorziene register. Zoals in de regelgeving voorzien is, verklaren de ouders zich schriftelijk akkoord zowel met het pedagogisch project van de school en het GO! als met het schoolreglement bij elke inschrijving. Deze akkoordverklaring is een strikte voorwaarde om een rechtsgeldige inschrijving te bekomen. 

Wie zijn/haar kind ingeschreven heeft en nog geen informatiemoment/rondleiding meemaakte, verbindt er zich toe alsnog zo'n info-moment te volgen nog voor de aanvang van het nieuwe schooljaar.
Dit is nodig om echt zicht te krijgen op het pedagogisch project van de school. 

 

Bij de inschrijving dienen volgende zaken aan de school bezorgd te worden:

- een kopie van de SIS-kaart van het kind of kopie van de Kids-ID kaart 
- inschrijving door 1 ouder: een verklaring dat de inschrijving gebeurt met medeweten en instemming van de afwezige ouder
- indien noodzakelijk: medische gegevens van het kind