Praktische Huttengids

KLIK HIER - VEEL LEESPLEZIER

 

Capaciteit

De Boomhut is van mening dat 10 klasgroepen in onze school het maximum is:
4 kleuterklassen - 6 klassen lager onderwijs. 
Voor de kleuterklassen en de klassen in het lager geldt een maximum van 24 kinderen per klas.

Kinderen die ingeschreven zijn tijdens het voorafgaande schooljaar, zijn automatisch ingeschreven voor het nieuwe schooljaar en moeten dus niet opnieuw ingeschreven worden.

 

Interesse in onze school? 

Het best neem je een eerste keer contact op als je kindje ongeveer 1 jaar oud is.

SCHOOLJAAR 2019 - 2020:
De twee algemene info-ochtenden (hoofdzakelijk voor geboortejaar 2017) vinden plaats op:

- zaterdag 19 oktober: 10u (stipt) tot 12u 
- zaterdag 18 januari: 10u (stipt) tot 12u

We starten stipt met de algemene uitleg en werking over onze school.
Na dit gezamenlijke moment krijgen de aanwezigen een rondleiding in kleinere groepjes door de leerkrachten.

 

Peuters

Peuters kunnen pas instappen vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.

De instapdata voor peuters zijn:
- de eerste schooldag in september
- na de herfstvakantie
- na de kerstvakantie
- na de krokusvakantie
- na de paasvakantie
- na Hemelvaart
- of op de eerste schooldag van februari

Voor kinderen vanaf 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

Bereken hier wanneer je peuter in kan stappen: 
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

 

Kleuteronderwijs: een aanrader!

Kleuteronderwijs is in Vlaanderen niet verplicht.
Maar het loont zonder meer de moeite.  Je kleuter leert in de klas sociale vaardigheden, raakt er vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden, ... Een perfecte voorbereiding op het lager onderwijs. 

6-jarige leerlingen kunnen slechts in het  lager onderwijs starten als ze in het voorafgaande schooljaar minstens 250 halve dagen aanwezig waren in het Nederlandstalig kleuteronderwijs.
Als dat niet het geval is, beslist de klassenraad van de lagere school of het toch mag starten, dan wel of het nog een jaar naar de kleuterschool moet.

Opgelet: een kind dat een jaar langer naar de kleuterschool gaat, is leerplichtig en moet alle dagen naar school (behalve in geval van gewettigde afwezigheid).

 

Intakeprocedure

Bij kinderen die op latere leeftijd instromen wordt een intakeprocedure opgestart.
Via deze procedure wordt geprobeerd om een volledig beeld te krijgen van de beginsituatie van het kind.