Freinet

Célestin Freinet

Célistin Freinet als persoon:
Deze Franse onderwijzer (1896-1966) ontwikkelde vanuit zijn klaspraktijk een alternatieve manier van lesgeven en werkte een uitgebreide pedagogische visie uit over hoe een schoolsysteem zou moeten functioneren.

Omdat hij op zijn dorpsschool merkte dat kinderen in zijn klas nauwelijks geinteresseerd waren, zocht hij naar andere werkwijzen. Hij trok met zijn kinderen naar buiten om het dorp en de natuur naderbij te bekijken.


Freinet ontwikkelde samen met de kinderen uit zijn klas en collega's verschillende technieken: 

- ervaringen van de kinderen staan centraal
- de organisatie van het klasgebeuren ligt meer in handen van de kinderen 
- grote sprake van zelfactiviteit
- kinderen leren van de ervaringen

Kind Centraal

In onderwijs en opvoeding moet het kind zelf centraal staan, niet de leerkracht of het handboek, maar de leerling zélf is bepalend voor de aard en de richting van het opvoedingsgebeuren. De leerkracht begeleidt dit en probeert daarbij het tempo en de eigenheid van elk kind te respecteren.

Levensecht

Levensecht (leren volgens de natuurlijke methode): vertrekken vanuit de belangstelling van het kind, vanuit datgene wat het zelf aanbrengt (bijv. via de praatronde). De leeractiviteiten moeten zinvol ervaren worden, geïntegreerd in het dagelijkse leven. Ook taal en rekenen probeert men zoveel mogelijk op een natuurlijke manier te leren.​

Zelfactiviteit

Zelfactiviteit van het kind vormt de enige garantie voor een werkelijk leerresultaat. De zelfontdekkende methode is het uitgangspunt van elk leren.​

Het belang van arbeid

Het belang van de arbeid: indien het werk zinvol en inspirerend is, is het de bron van diepe zelfvoldoening. Zo ontstaat zelfrealisatie. Freinet gaat dan ook op zoek naar zinvolle arbeid in de klas, waardoor het kind zich gewaardeerd en aangesproken voelt.

Gemeenschap vormen

Het leren gemeenschap vormen: leerlingen leren alles bespreekbaar te maken (praatrondes, klasraad, kinderraad). Ook in projecten zitten daadwerkelijke uitdagingen tot samenwerking. Ze leren ook inspraak te hanteren en democratie in werkelijkheid te beleven. Ze leren de verantwoordelijkheid te dragen voor het goed functioneren van de groep.

Communicatie en expressie

Communicatie en expressie: taal en communicatie zijn belangrijke aspecten binnen het freinetonderwijs (vrije teksten, overlegmomenten, de verschillende praatrondes).