Zorg

"Je kunt een ander niets leren,
je kunt hem alleen helpen het in zichzelf te ontdekken.'

Galileo Galilei

Dagelijks wordt er in onze klassen hard gewerkt om kinderen in hun leren te houden, hen te verwonderen, hen te laten nadenken, hen te begeleiden in het ontdekken, zich te leren inzetten, te leren samenwerken. Zo worden ze mee wie ze zijn.
Soms lopen de dingen niet vanzelfsprekend. Dan moet er aan gesleuteld worden of wat langer bij stilgestaan worden. We vinden het heel belangrijk om samen met het kind en de ouders op weg te gaan binnen wat tot onze mogelijkheden ligt, ook om wat goed is en kansen biedt te kunnen benadrukken.
HGW (= handelingsgericht werken) & het zorgcontinuüm zijn daarbij de grote referentiekaders.

Als we merken dat onze zorg ontoereikend kan zijn, zullen we daar ook eerlijk over in gesprek gaan. Tenzij een ouder dit niet wenst, ondernemen we actief stappen om waar nodig met schoolexterne ondersteuners samen te werken. CLB De Klaver is onze begeleidende partner.

 

ZORGCOÖRDINATOR:

 ​         &       

   Tiffany                                        Isabelle

Om goed met zorg bezig te zijn, is het belangrijk dat wij van veel op de hoogte zijn, zowel vanuit de ouders als vanuit het leerkrachtenteam.

Isabelle = zorgcoördinator kleuter + 1 ste leerjaar
Tiffany = zorgcoördinator lager (2de - 6de leerjaar)

Tiffany.vrielynck@sgimpact.be
Isabelle.vanlancker@sgimpact.be

Belangrijke veranderingen op medisch vlak, in thuissituatie of externe begeleiding graag via de zorgfiche (klik hier) melden.

 

BOW & DUO-team: Tiffany - Isabelle - Anne-Sophie - Stien

Beter Op Weg in kleine groepjes of DUO met 2 leerkrachten tijdelijk voor één klas.
Vanuit de vele overleggen worden de prioriteiten gefilterd en aangepakt door deze leerkrachten.