Boomhutwerking

Forum

De kinderen en begeleiders sluiten de week steeds af met het forum. Dit gezamenlijk moment is genieten! Hier geven de kinderen een overzicht van hun werkweek, vertellen ze wat ze hebben gedaan of hebben meegemaakt. Het forum is een gebeurtenis; er wordt verteld, gezongen of theater gespeeld. Ouders, grootouders of vrienden zijn altijd op uitgenodigd. 

Het ‘groot forum‘ is met iedereen in de grote zaal: alle kinderen van de school. 
In het ‘klein forum’ gaan kleuter en lager apart. Zo genieten zo ook eens van deze samenstelling en is de inhoud wat ‘op eigen niveau’ aangepast.

Bij mooi weer gebruiken we de open ruimten op ons domein. 
We starten ongeveer om 14u30. 
Maak het mee!

Ateliers

Ateliers zijn in 'De Boomhut' het middel om ‘de wereld bij ons binnen te halen’. Twee keer per jaar organiseren we ateliers op woensdagvoormiddag. In deze ateliers worden diverse vaardigheden of sporten klasoverschrijdend geoefend. Alle leeftijden doen mee. 
De inbreng van de ouders/grootouders is erg belangrijk. Wie graag een atelier wil opzetten vanuit een eigen kennis, kunde of interesse wordt met open armen ontvangen. Het mag vanalles zijn. Laat de kinderen zien, voelen en doen wat jij kunt, zo leren ze door de praktijk. Dat is het echte leren. Meld je interesse aan eender welke leerkracht. Laat zien wat je kunt! 
Ook wie gewoon wil meehelpen of taxi spelen, is welkom. Geef je naam op, maar bedenk dat je deze woensdagen uiteraard ‘vrij’ moet zijn. 

Data 2015 - 2016:
- woensdag 25 november 2015
- woensdag 24 februari 2016

Leesclub

Lezen is hip! Samen aan de slag ...
Er wordt op niveau gelezen vanaf het 1ste tot en met het 4de leerjaar. De kinderen lezen op woensdag en vrijdag van 8u40 tot 9u10.
De 3de graad leest Frans "op niveau" op woensdagen van 11u30 tot 12u.
Je mag altijd je naam opgeven. We hebben altijd (groot)ouders nodig. 

Zwemmen

De kleuters zwemmen afwisselend in het zwembad van Oostkamp (De Valkaert) of in het Olympiabad. De zwembeurten in De Valkaert kosten €1, in het Olympiabad €1,50 per keer. 
Iedere klas heeft een 'zwemouder' die verantwoordelijk is om ouders te zoeken om het zwemmen mee te begeleiden. Wil je als begeleider mee, spreek dan gerust af!

De leerlingen van het lager zwemmen steeds in het Olympiabad. Dat kost €1,50 per kind per keer.
Ook dit komt maandelijks op de rekening. Het 1ste leerjaar zwemt gratis. 

Data: zie kalender

Verloren voorwerpen

Jassen, truitjes, mutsen, brooddozen of zelfs sokken raken wel eens verloren.
Genaamtekende spullen echter vinden hun eigenaar snel terug. 

Verloren voorwerpen zonder naam kan je vinden in de grote mand bij de opvang. Na verloop van tijd wordt deze verzameling weggehaald.

Verstandig dus om er af en toe eens langs te lopen en de steeds aanwezige verzameling te bekijken...