Communicatie

De Toeter

Voor wekelijkse schoolinfo is er ‘De Toeter' die elke vrijdag in je mailbox en op de website verschijnt. Hoofdzakelijk berichten we hier over schoolgebonden materie/info.  
Nieuws vanuit de klassen kunnen uiteraar ook steeds; projecten en ateliers, dringende oproepen of acute problemen, alles wat snel moet, komt er in.
De redactie van 'De Toeter' wordt door het secretariaat verzorgd.

Infoborden: kinderen - ouders

Er zijn op school twee ‘buiten’-infoborden (achter glas) aanwezig met nuttige/leuke info en nieuwtjes.
Deze van en voor de kinderen hangt aan de muur van het secretariaat op de speelplaats, deze voor ouders aan de muur van het secretariaat richting inkom.
Je leest er leuke teksten van kinderen, tekeningen, oproepjes, … Voor de ouders is er wel steeds wat handige schoolinfo te zien. 

Prikbord

Het is gemakkelijk om informatie door te geven via het prikbord in de centrale inkomhal, ook als die niet rechtstreeks met de school te maken heeft. Op het prikbord kan je alles prikken, maar kom het eerst voorstellen in het secretariaat. Schrijf ook je naam op de affiche, zo komt men altijd bij de juiste persoon terecht voor meer info. 

Klas- & weeknieuws

Wekelijks maken de leerkrachten een verslag van wat in klas gebeurde of wat er komen zal. Het zorgt er enerzijds voor dat je als ouders goed op de hoogte blijft en anderzijds kan het de betrokkenheid verhogen! 
Het doet de leerkrachten deugd als ze merken dat deze steeds goed gelezen worden!

Website & e-mail

Op de website maken we een onderscheid tussen 'schoolblog' en 'klasblog'.
Ben je een ouder van een leerling op onze school, ga dan altijd naar 'klasblog' om een volledig overzicht te hebben van de berichten binnen de klas en de school.
De schoolblog bevat enkel informatie over de school en niet specifiek over de klas waar jouw kind deel van uitmaakt.  

De meeste informatie wordt verspreid via de klasblog, maar per gelegenheid kan er ook informatie per mail verspreid worden.