Schoolrekening

Schoolrekening

Onze school werkt volgens het ‘betaal-wat-je-gebruikt’ principe. Als ouder betaal je wat je eigen kind(eren) gebruiken of verbruiken. De school tracht de kosten zo laag mogelijk te houden, rekening houdend met het prijs/kwaliteit aspect en haalbaarheid van het geboden aanbod. 

Belangrijk

De kosten worden betaald op de rekening van de school. Om er geen administratieve zoektocht van te maken, vragen we om de gestructureerde mededeling die op de rekening is vermeld te gebruiken op het betalingsformulier. Domiciliëring is mogelijk, en maakt het vaak voor iedereen een stukje gemakkelijker. Gelieve de nodige documenten op te halen in het secretariaat.

De schoolrekeningen zijn geïnformatiseerd. Dat houdt voor ons de vinger aan de pols wat geld betreft. Je zult als 'vergeetachtige' al gauw een herinnering in de bus vinden.
Een onhandig gevolg van het automatiseren is dat de rekeningen, van je 2 of meer kinderen, niet meer ‘samen’ kunnen betaald worden maar wel voor elk kind, elke overschrijving, apart.
Ook hier weer om de zaken wat strikter te volgen. We dringen trouwens aan om deze rekeningen snel te betalen, want ‘openstaande’ rekeningen knibbelen aan het klas- en schoolbudget. 

De materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn gratis. 
Voor de overige materialen en activiteiten wordt er gewerkt volgens de maximumfactuur:
- kleuters: € 45
- lager: € 85

De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen wordt berekend per kind voor de volledige lager schoolloopbaan en bedraagt € 425.