Kriebelteam

Het kriebelteam

Dat luisjes onze school binnensluipen is bijna niet anders dan logisch... Alleen is het uitermate belangrijk dat de school en het gezin samenwerken om dit te bestrijden. 
We hebben een 5-stappenplan ontwikkeld dat erop gericht is ouders te verwittigen en te vragen om actie te ondernemen. Elke klas heeft een eigen kriebelouder, die met kennis van zaken nauw samenwerkt met de leerkracht; kinderen controleren en luisjes signaleren. 
Vanaf stap 4 wordt het CLB ingeschakeld voor verdere controle en opvolging. 

Heb je luisjes of neten ontdekt in de haardos van je spruit? Behandel en meld het onmiddellijk aan de leerkracht van je kind.