Overleg

Klasraad en kinderraad

De kinderraad komt maandelijks samen. In deze raad zetelen van elke klas van het lager vaste en/of wisselende klasafgevaardigden. Zo kunnen alle kinderen eens meewerken aan de kinderraad.
De voorzitter en ondervoorzitter worden democratisch verkozen door alle leerlingen van het lager. Dit jaar is het de beurt aan Janne en Mats S. Op de kinderraad komen puntjes naar voor die aan bod kwamen in de klasraad.

Schoolraad

De schoolraad is het officiële overlegorgaan van het GO!. Een schoolraad verstrekt over sommige zaken adviezen aan de directeur van de school, aan de algemeen directeur en aan de raad van bestuur van de scholengroep. In de schoolraad is steeds een afvaardiging vanuit de ouders gegarandeerd. Momenteel zetelen in onze nieuwe schoolraad: Rik, Sofie, Jessica, Steve, Martine, Kaat, Charlotte.