Overleg

Klasoverleg

Geregeld komen de ouders en de begeleiders van één klas samen op een klasoverleg. Hierop wordt het reilen en zeilen van de klasgroep besproken. Ook praktische hulp bieden in de groep is een manier om betrokken te zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het mee helpen denken rond een project, het niveaulezen, het zwemmen, uitstappen …

Schoolraad

De schoolraad is het officiële overlegorgaan van het GO!. Hierin is steeds een afvaardiging vanuit de ouders gegarandeerd. Daarnaast zijn er nog de werkgroepen en de oudervereniging. Naast vaste werkgroepen richten we ook ‘ad hoc werkgroepen’ op wanneer daar nood aan is (momenteel: werkgroep 'mobiliteit').