Team

In 'De Boomhut' kiezen we bewust voor jaarklassen. Na grondige evaluatie en bijsturing zijn we ervan overtuigd dat we op die manier de beste kwaliteit kunnen bieden en ons mooi differentiatiesysteem kunnen blijven behouden. We zorgen wel voor voldoende klasdoorbrekend werken.
Op die manier kan oud jong helpen en leren ze groeien in nieuwe sociale relaties.
Per klas hebben we uiteraard een leerkracht. Daarnaast hebben we een sportleerkracht voor het kleuter en het lager en leerkrachten voor de levensbeschouwelijke vakken.
Samen met de collega’s van het secretariaat, de opvang en het poetsen, onze kinderverzorgster én onze manusjes van alles is het Boomhutteam bijna gevormd.

De Boomhut heeft daarnaast ook een uitgebreid zorgteam. Dagelijks wordt er in onze klassen hard gewerkt om kinderen in hun leren te houden, hen te verwonderen, hen te laten nadenken, hen te begeleiden in het ontdekken, zich te leren inzetten, te leren samenwerken.

Soms lopen de dingen niet vanzelfsprekend. Dan moet er aan gesleuteld worden of wat langer bij stilgestaan worden. We vinden het heel belangrijk om samen met het kind en de ouders op weg te gaan binnen wat tot onze mogelijkheden ligt, ook om wat goed is en kansen biedt te kunnen benadrukken.
HGW (= handelingsgericht werken) & het zorgcontinuüm zijn daarbij de grote referentiekaders.

Als we merken dat onze zorg ontoereikend kan zijn, zullen we daar ook eerlijk over in gesprek gaan. Tenzij een ouder dit niet wenst, ondernemen we actief stappen om waar nodig met schoolexterne ondersteuners samen te werken. CLB Connect is onze begeleidende partner.

Ellen

Ellen

Coördinator

Sofie

Sofie

administratief medewerker

Angie

Angie

administratief medewerker

Kaat

Kaat

Peuter

Charlotte

Charlotte

1ste kleuter

Ilse

Ilse

2de kleuter

Katrien

Katrien

3de kleuter

Sofie

Sofie

1ste leerjaar

Annelies

Annelies

2de leerjaar

Stijn

Stijn

3de leerjaar

Lotte

Lotte

4de leerjaar

Martine

Martine

5de leerjaar

Evy

Evy

6de leerjaar

Gaëlle

Gaëlle

Zorgjuf - juf 6de leerjaar

Eldjarn

Eldjarn

NC-zedenleer

Bram

Bram

Godsdienst

Isabelle

Isabelle

zorgcoördinator (kleuter - 1ste leerjaar)-zorgleerkracht kleuter - sport kleuter

Tiffany

Tiffany

Zorgcoördinator lager (2 - 6de leerjaar) - zorgleerkracht 1 en 2de leerjaar

Stien

Stien

zorgleerkracht 2de graad - beleid

Anne-Sophie

Anne-Sophie

sportleerkracht lager - zorgleerkracht 3de graad - leerkracht Zedenleer 1ste leerjaar

Jana

Jana

projectmedewerkster Cognitief sterk functioneren

Natalie

Natalie

kinderverzorgster

Marleen

Marleen

opvang

Veerle

Veerle

onderhoud - middagopvang - opvang

Arthur en Birgit

Onze twee ondersteuners, manusjes van alles, voornamelijk te zien in de slaapklas en de opvang

George

George

onze klusjesman!

Els

Els

onderhoud - middagopvang - avondopvang