Team

In 'De Boomhut' hebben we zowel jaarklassen als graadsklassen. De kleuters, het eerste en het tweede leerjaar zitten in jaarklassen. Vanaf de tweede graad kiezen we bewust voor graadsklassen.
Op die manier kan oud jong helpen en de rollen worden elk jaar omgewisseld zodat de kinderen beide rollen ervaren. In een graadsklas wordt er ook al verwacht van de kinderen dat ze een tijdje rustig en zelfstandig kunnen werken, terwijl de anderen instructie krijgen.
Per klas hebben we uiteraard een leerkracht. Daarnaast hebben we een sportleerkracht voor het kleuter en het lager en leerkrachten voor de levensbeschouwelijke vakken.
Samen met de collega’s van het secretariaat, de opvang en het poetsen, onze kinderverzorgster én onze manusjes van alles is het Boomhutteam bijna gevormd.

De Boomhut heeft daarnaast ook een uitgebreid zorgteam. Dagelijks wordt er in onze klassen hard gewerkt om kinderen in hun leren te houden, hen te verwonderen, hen te laten nadenken, hen te begeleiden in het ontdekken, zich te leren inzetten, te leren samenwerken.

Soms lopen de dingen niet vanzelfsprekend. Dan moet er aan gesleuteld worden of wat langer bij stilgestaan worden. We vinden het heel belangrijk om samen met het kind en de ouders op weg te gaan binnen wat tot onze mogelijkheden ligt, ook om wat goed is en kansen biedt te kunnen benadrukken.
HGW (= handelingsgericht werken) & het zorgcontinuüm zijn daarbij de grote referentiekaders.

Als we merken dat onze zorg ontoereikend kan zijn, zullen we daar ook eerlijk over in gesprek gaan. Tenzij een ouder dit niet wenst, ondernemen we actief stappen om waar nodig met schoolexterne ondersteuners samen te werken. CLB Connect is onze begeleidende partner.

Ellen Duyck

Ellen Duyck

Coördinator

Sofie

Sofie

administratief medewerker

Angie

Angie

administratief medewerker

Kaat

Kaat

Peuter

Charlotte

Charlotte

1ste kleuter

Ilse

Ilse

2de kleuter

Katrien

Katrien

3de kleuter

Sofie

Sofie

1ste leerjaar

Annelies

Annelies

2de leerjaar

Lotte

Lotte

2de leerjaar - ondersteuning

Lieselot

Lieselot

2de graad

Stijn

Stijn

2de graad

Martine

Martine

3de graad

Evy

Evy

3de graad

Eldjarn

Eldjarn

NC-zedenleer

Bram

Bram

Godsdienst

Kaatje

Kaatje

onze extra kracht - lerarenplatform

Isabelle

Isabelle

zorgcoördinator (kleuter - 1ste leerjaar)-zorgleerkracht kleuter - sport kleuter

Tiffany

Tiffany

Zorgcoördinator lager (2 - 6de leerjaar) - zorgleerkracht 1 en 2de leerjaar

Stien

Stien

zorgleerkracht 2de graad - beleid

Anne-Sophie

Anne-Sophie

sportleerkracht lager - zorgleerkracht 3de graad - leerkracht Zedenleer 2de leerjaar

Jana

Jana

projectmedewerkster Cognitief sterk functioneren

Natalie

Natalie

kinderverzorgster

Marleen

Marleen

opvang

Mieke

Mieke

onderhoud - opvang

Veerle

Veerle

onderhoud - middagopvang

Jeffrey

Jeffrey

technisch onderhoud

Mohammed

Mohammed

technisch onderhoud