Schoolorganisatie

De Boomhut zit organisatorisch zo in elkaar:

Schoolraad

Stemgerechtigd

Personeel

  • Martine Michels
  • Kaat Vandommele
  • Charlotte Tjolle

Ouders

  • Rik Van den Bergh (voorzitter) 
  • Sofie Keersebilck (secretaris)
  • Jessica Kellner
  • Steve Philips

Adviserend

coördinator: Ellen Duyck
De coördinator draagt de wettelijke eindverantwoordelijkheid van de school.
 

Kinderraad

De kinderraad komt maandelijks samen. In deze raad zetelen van elke klas vaste en/of wisselende klasafgevaardigden. Zo kunnen alle kinderen eens meewerken aan de kinderraad.
Het 3de kleuter stuurt pas na de paasvakantie een afvaardiging. De peuters, 1ste en 2de kleuter gaan niet naar de kinderraad.
De voorzitter en ondervoorzitter worden democratisch verkozen door alle leerlingen van het lager.
 

Toegewezen CLB

Het toegewezen Centrum Leerlingen Begeleiding gaat na overleg met ouders en school op weg om samen de ondersteuning of oriëntatie te zoeken die het beste past bij je kind.
Je kan het CLB rechtstreeks aanspreken of via Isabelle en Tiffany, onze zorgcoördinatoren op school. 
Het CLB voert ook de medische controles en vaccinaties uit op school of in hun centrum. 

Het CLB is er in de eerste plaats voor je kind.


 : Heb je (als kind) vragen? Chat dan vrijuit via deze link met een CLB medewerker. 

Contactgegevens:

Klaverstraat 49
8000 Brugge
tel: 050 44 50 10
fax 050 34 73 55
Mail: clb.brugge@g-o.be


GO!

Het schoolproject tracht via het partnerschap met het gemeenschapsonderwijs zich voluit te integreren in de steeds veranderende samenleving. Met het gemeenschapsonderwijs (GO!) kiezen we voor een pluralistische partner. De pijlers van het GO! sluiten naadloos aan bij ons freinetproject. Via het geboden wettelijke kader, met verantwoordelijkheden voor de Coördinator en schoolraad, maken we deel uit van een groter maatschappelijk geheel.
Onze verantwoordelijkheid als organisatie ligt hier waar we het methodeonderwijs willen uitdragen en inpassen in het gemeenschapsonderwijs. Vastberaden en vanuit onze eigen overtuiging in een sfeer van samenwerking, begrip en respect.

Klik HIER door naar de website van het gemeenschapsonderwijs.
 

MOS

Met MOS beresterk!
Milieuzorg Op School!

Energielabel
We doen met de Boomhut ook heel wat inspanningen om bewuster met energie om te gaan. Een aantal jaren geleden waren we pilootschool voor het project 'green-energy'. De oudste kinderen onderzochten ons energieverbruik, stelden een energiebesparingsplan op voor de school, bezochten het eco-huis, leerden heel wat bij over alternatieve energiebronnen en gaven van hieruit richtlijnen mee aan de architect om in onze nieuwbouw op een milieubesparende manier een ontwerp te maken. We verdienden hiermee het MOSenergielabel dat uitgereikt wordt aan scholen die actief met de kinderen, leerkrachten en ouders werken rond milieuzorg. In de nieuwbouw zijn ook zonnepanelen aanwezig, wat niet zo evident is in een school en vrij uniek is in Vlaanderen...

We verdienden reeds 2 MOS-logo's: voor onze inzet wat betreft de natuur op school (vooral het educatieve aspect) en voor onze inspanningen op het gebied van energie.